Audit & Bedrijfsrevisoraat

Correcte en transparante financiële informatie: inzicht in uw cijfers

Vandaag is correcte en transparante financiële informatie van uitzonderlijk groot belang voor het maatschappelijk verkeer in de breedste zin van het woord.

Stakeholders als aandeelhouders, leveranciers, banken en andere schuldeisers, personeel, overheden etc. rekenen op betrouwbare financiële verslaggeving. Hiervoor is bij wet een taak weggelegd voor de bedrijfsrevisor. Anderzijds kan de revisor dankzij zijn ervaring en specialisatie u als cliënt adviseren, begeleiden en bijstaan bij complexe operaties als overnames.

Danny Praet is eveneens uitstekend geplaatst om u te helpen bij het uitzetten van interne administratieve bedrijfsprocessen en het uitwerken van interne controleprocedures binnen uw organisatie.

Een waaier aan diensten

Danny Praet is gespecialiseerd in het leveren van een wijd gamma aan revisorale diensten:

 • Audit en advies bij fusies en overnames (due diligence)
 • Waardering ondernemingen
 • Mandaten van commissaris in vennootschappen en verenigingen (VZW’s)
 • Specifieke controleopdrachten voor ondernemingsraden en rapporteringen
 • Controle van geconsolideerde jaarrekeningen
 • Controle van financiële rapporteringen
 • Applicatie van IFRS (International Financial Reporting Standards): bijstand en certificering
 • Specifieke controleverslagen voor overheden en openbare besturen
 • Opzetten en optimaliseren van interne controlesystemen alsook interne audits, analyses van bedrijfsprocessen
 • Wettelijke controle opdrachten zoals inbreng in natura, quasi-inbreng, omzettingen van vennootschappen, fusies en splitsingen van vennootschappen, wijziging maatschappelijk doel, vereffeningsverslagen, beperking voorkeurrecht, uitgifte aandelen beneden fractiewaarde, interim dividenden…
 • Arbitrageprocedures
 • Rendabiliteitsanalyses
 • Fraudeonderzoeken
 • Niet financiële rapportering en duurzaamheidsverslaggeving, corporate governance

Hoe werk ik?

Commissarismandaten en controleopdrachten

Audit vertrekt steeds vanuit een risicoanalyse. Daarom is de kennis van het bedrijf van groot belang. Onze auditbenadering is daarom altijd toegespitst op de bijzondere behoeften en vereisten van de cliënt. Dit geldt zowel voor de multinational als voor de KMO.

Daarom wordt ook veel zorg besteed aan de planning en voorbereiding van elke audit. Bovendien zien wij de audit niet alleen en uitsluitend als een “koele” controle. Waar wij menen een toegevoegde waarde te kunnen leveren inzake zwakke punten in de interne controle, fraudepreventie, processen van financiële verslaggeving zullen wij niet nalaten dit te doen. Dit zal steeds gebeuren binnen de strikte lijnen van de onafhankelijkheid.

Zowel aan het begin van het auditproces, maar zeker op het einde zal de verantwoordelijke en tekenende partner het dossier evalueren met de medewerkers en in de laatste lijn persoonlijk bespreken met de cliënt.

Andere controleopdrachten en –werkzaamheden

In samenwerking met onze andere ervaren professionals bieden wij op maat de nodige expertise aan voor de gevraagde dienstverlening.

Zo zal de begeleiding bij een overname vaak gebeuren via een multidisciplinair team bestaande uit een auditor, een fiscalist, een jurist en een BTW-specialist. Hier kan ook de inbreng van de buitenlandse collega’s van groot belang zijn, mocht de acquisitie zich in het buitenland voordoen.

Mijn troeven

 • Onafhankelijkheid
 • Ervaring en kennis
 • Vertrouwensrelatie
 • Internationaal netwerk
 • Meer specialisten dan ondersteunende medewerkers
 • Multidisciplinaire teams van specialisten
 • Proactieve betrokkenheid van begin tot einde